Inwentaryzacja kotłowni dla PKP

W czasie realizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni dla budynku biurowego oraz budynku obsługi taboru należących do PKP dokonywaliśmy inwentaryzacji istniejącej kotłowni o mocy 2,5 MW. Okazało się, że kotłownia jest wyposażona w trzy kotły wodne opalane węglem. Zasyp paliwa odbywa się przy użyciu podajnika taśmowego. Kotły zostały wyprodukowane w roku 1943 w niemieckiej fabryce i przetransportowane na miejsce taborem kolejowym pomimo dużych gabarytów. Od pracownika obsługi technicznej uzyskaliśmy informacje, że z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło obiektu w sezonie zimowym pracuje tylko jeden kocioł.
Dzięki staraniom palaczy jest on nadal w pełni sprawny i nie jest planowane zastąpienie go innym urządzeniem.