Projektowanie instalacji z pompą ciepła

Projektowanie instalacji z pompą ciepła najczęściej dotyczy budynków posiadających małe zapotrzebowanie na energię cieplną. Projektowanie instalacji z pompą ciepła obsługującej budynek należy rozpocząć od określenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Znając ilość ciepła dla budynku należy wykonać projekt pompy ciepła polegający na doborze dolnego oraz górnego źródła ciepła. Projektując dolne źródło pompy ciepła należy wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania. W przypadku projektowania pompy ciepła solanka-woda należy zaprojektować wymiennik gruntowy. Aby można było go w odpowiedni sposób wykonać trzeba dysponować odpowiednim miejscem na terenie posesji.

Dolnym źródłem jest wtedy wymiennik gruntowy lub sondy gruntowe.

Przy projektowaniu pompy ciepła powietrze-woda (dolne źródło powietrze zewnętrzne) konieczne jest zaplanowanie lokalizacji jednostki zewnętrznej oraz łatwego jej połaczenia z maszynownią.

Kolejnym krokiem w projektowaniu pompy ciepła jest dokonanie doboru urządzeń: wielkości pompy ciepła, pojemności zasobnika wody użytkowej oraz bufora w instalacji c.o. i innych elementów wyposażenia maszynowni. W projekcie pompy ciepła należy dokonać doboru elementów automatyki, urządzeń oraz niezbędnej armatury w źródle ciepła, zaplanować ich rozmieszczenie w pomieszczeniu maszynowni. Bardzo ważnym elementem w projekcie pompy ciepła jest odpowiednie zaprojektowanie pomieszczenia maszynowni. Należy pamiętać, że technologia pompy ciepła wymaga zastosowanie bufora ciepła, który ma duże gabaryty, należy również przewidzieć możliwość wprowadzenia go do pomieszczenia.

Projekt pompy ciepła powinien również zawierać wytyczne elektryczne (lub projekt instalacji elektrycznej).

Oprócz w/w elementów projekt instalacji pompy ciepła powinien zawierać również dobór wewnętrznej instalacji oraz odbiorników ciepła. Optymalnymi warunkami pracy projektowanej pompy ciepła jest instalacja niskoparametrowa. Najczęściej wykorzystuje się instalację ogrzewania podłogowego.

Bardzo często w projekcie pompy ciepła zawarty jest również projekt wykonania instalacji chłodzącej. Dzieję się tak, ponieważ w oparciu o urządzenia pracujące w układzie pompy ciepła w instalacji grzewczej można w sposób nie wymagający wysokich nakładów wykonać instalację chłodzącą. Elementami chłodzącymi są najczęściej te same odbiorniki, tzn ogrzewanie podłogowe lub chłodnice stosowane w układzie wentylacyjnym.