Projektowanie kotłowni

Projekt kotłowni jest ważnym elementem dokumentacji projektowej dotyczącym budynku. Projektowanie kotłowni należy rozpocząć o danych dotyczących zapotrzebowania na ciepło. Najczęściej projektuje się kotłownię, która obsługuje instalację c.o. oraz instalację dostarczającą czynnik do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W niektórych przypadkach projekt kotłowni zawiera instalacje ciepła techlogicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych, innych odbiorników).

Projektowanie kotłowni należy rozpocząć od wybrania paliwa, które będzie wykorzystywane w kotłowni. Najczęściej wykorzystuje się gaz ziemny, gaz płynny, paliwo stałe oraz olej opałowy.

Ważnym elementem przy projektowaniu kotłowni na jaki należy zwrócić uwagę to pomieszczenie kotłowni. Musi ono spełniać odpowiednie wymogi, ponieważ projekt kotłowni podlega uzgodnieniom p.poż. San-hig.  Projekt kotłowni zawiera również dobór systemu spalinowego oraz systemu wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wyciągowej. Dla paliw stałych i oleju opałowego projekt kotłowni musi być uzupełniony o projekt pomieszczenia magazynowania paliwa. Opis i rysunki, które powinien zawierać projekt kotłowni to wytyczne budowlane, elektryczne oraz wod-kan. Projekt kotłowni zawiera technologię, gdzie znajduje się dobór podstawowych urządzeń (pompy, armatura, urządzenia zabezpieczające). Przy wykonaniu projektu kotłowni należy uwzględnić wszystkie zagadnienia pozwalające na szybką realizację oraz wygodną eksploatacją kotłowni.

Projekt  kotłowni na eko-groszek, pellet, zrębki (paliwo stałe) musi uwzględniać lokalne uwarunkowania (należy sprawdzić czy możliwa jest eksploatacja takiej kotłowni). Podobnie jak w kotłowni na paliwo gazowe projekt kotłowni na paliwo stałe musi zawierać wentylację grawitacyjną nawiewno-wyciągową i system odprowadzania spalin. Projekt kotłowni średnich i dużych mocy dodatkowo musi projekt magazynu paliwa z systemem podawania paliwa, wentylacją, zabezpieczeniami p..poż.

Projekt kotłowni wraz z wymienionymi uzgodnieniami jest ważnym dokumentem przy przekazaniu budynku do użytkowania.