Klimatyzacja i wentylacja w biurze

Klimatyzacja w biurze

Klimatyzacja w biurze to jeden z najważniejszych czynników decydujący o komforcie pracowników. Co wpływa na zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych i czy warto montować klimatyzację w biurze? Czynników jest kilka. Należy zacząć od tego w jaki sposób podnosi się temperatura wewnętrzna w biurze. Wzrost temperatury w biurze tworzy się w wyniku powstających w pomieszczeniu zysków ciepła. Pochodzą one od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, ścian, stropów, okien.

Klimatyzacja w biurze polega zatem na zneutralizowaniu zysków ciepła. W tym celu należy sporządzić bilans zysków ciepła. Policzyć trzeba ilość osób, sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, zmierzyć wielkość okien i określić stronę świata na którą wychodzą. Znając parametry wyjściowe możemy policz dokładnie wielkość zysków ciepła. Dla przykładu można powiedzieć, że pracownik który siedzi przy komputerze emituje ok. 120W a zestaw komputerowy to w przybliżeniu ok 300-400W. Największe zyski ciepła powstają od nasłonecznienia, przez okna zewnętrzne a wielkość tych zysków jest zależna od rodzaju przeszklenia, strony świata i wielkości okna lub okien.

Montaż klimatyzacji w biurze

Przy doborze klimatyzacji w biurze należy rozpatrzeć jeszcze jedną ważną rzecz. Chodzi tu o dobór jednostki wewnętrznej oraz miejsce jej montażu. Jeśli w biurze zamontujemy klimatyzator ścienny w bezpośredniej bliskości pracownika będzie on zadowolony z obniżenia temperatury tylko przez 5 min. Człowiek nie może przebywać w chłodnej strudze powietrza. Konsekwencją złego montażu klimatyzacji w biurze jest przeziębienie pracownika.

Należy także po montażu klimatyzacji w biurze przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia. Chodzi tu głównie o uświadomienie personelowi, że nastawianie urządzenia na 17C może spowodować narażenie na przeziębienie. Przy wyjściu na nie klimatyzowany korytarz stykamy się powietrzem o znacznie wyższej temperaturze. Kilkukrotna szybka zmiana warunków temperaturowych może doprowadzić do kataru. Powinno się utrzymywać różnicę temperatur między pomieszczeniem klimatyzowanym a nie klimatyzowanym na poziomie 7C.

Istnieje jeszcze jedna ważna sprawa o której należy wspomnieć  obsługując klimatyzację w biurze. Nastawienie urządzenia na 16 czy 17C nie oznacza osiągnięcie takiej temperatury. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dobór urządzenia dokonuje się na podstawie opisanego powyżej bilansu zysków ciepła. Bilans ten jednak mówi ile trzeba dostarczyć chłodu (moc chłodnicza urządzenia), przy maksymalnych zyskach ciepła aby w pomieszczeniu uzyskać ok 25C. W konsekwencji nastawiając na sterowniku 16 C, urządzenie może zbić temperaturę do 25C i dalej nie być wstanie obniżyć temperatury (brak mocy chłodniczej). Można powiedzieć że to nic złego. Jednak ciągła praca urządzenia w celu osiągnięcia skrajnie niskich zadanych wartości jest nie energooszczędna gdyż urządzenie zawsze pracować będzie pełną wydajnością bez możliwości odpoczynku.

Rodzaje urządzeń klimatyzacyjnych

Klimatyzację w biurze możemy wykonać na trzy sposoby:

– urządzenia typu split (jedna jednostka wewnętrzna współpracuje z jedną jednostką zewnętrzną)

– urządzenia multi split (kilka jednostek wewnętrznych współpracuje z jedną jednostką zewnętrzną, przy czym każde urządzenie wewnętrzne ma swoją niezależną instalację chłodniczą)

– urządzenia VRF (kilka jednostek wewnętrznych współpracuje z jedną jednostką zewnętrzną, wszystkie instalacje chłodnicze połączone są w jedno drzewo).

 Klimatyzacja w biurze wymaga wyboru rodzaju jednostek wewnętrznych.

Mogą występować następujące rodzaje:

– urządzenia ścienne,

– urządzenia kasetonowe,

– urządzenia podstropowe,

– urządzenia przyścienne,

– urządzenia kanałowe.

Jeśli dla przykładu, klimatyzacja w biurze ma obejmować dwa pomieszczenia i do dyspozycji mamy przestrzeń między sufitem podwieszanym a konstrukcyjnym na poziomie 35 cm można zainstalować dwa urządzenia kasetonowe podłączone do jednego urządzenia zewnętrznego lub dwa niezależne pojedyncze splity z jednostkami wewnętrznymi typu kaseta.