Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania rozpoczyna się od obliczenia strat ciepła budynku.

Na podstawie dostępnych danych określamy wszystkie dane niezbędne do rozpoczęcia projektu instalacji centralnego ogrzewania. Należy wziąć pod uwagę budowę wszystkich przegród zewnętrznych oraz wyznaczyć ich współczynnikiem przenikania. Posiadając wyniki obliczeń możemy określić całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną. Kolejnym krokiem jaki należy wykonać przy projektowaniu instalacji c.o. jest dobór elementów instalacji. Na podstawie bilansu strat ciepła budynku dobiera się źródło ciepła oraz odbiorniki, którymi mogą być grzejniki, nagrzewnice lub ogrzewanie podłogowe. Po wykonaniu doboru podstawowych elementów projektowanie instalacji c.o. wymaga wykonania obliczeń hydraulicznych i regulacji instalacji.

Regulacja instalacji c.o. polega na wykonaniu doboru elementów regulacyjnych, nastaw na zaworach regulacyjnych i termostatycznych. Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania pozwala, przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego na wykonanie Świadectwa Energetycznego oraz CE dla budynku. Dalsze czynności jakie należy wykonać przy projektowaniu instalacji c.o. to przedstawienie instalacji w formie graficznej. Odpowiednio wykonana część rysunkowa i opisowa projektowanej instalacji c.o. pozwala na jej właściwe wykonanie. Dobrze zaprojektowana instalacja c.o. zapewnia komfort cieplny w budynku oraz bezawaryjną eksploatację.