Instalacje Wod Kan

Na instalacje wod kan w budynkach składają się instalacje wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, które zasilają odbiorniki oraz instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki.

Gdzie wykonujemy instalacje wod kan?

Wykonujemy instalacje wod kan w całej Polsce. Jesteśmy firmą Łódzką ale realizację instalacji wodno kanalizacyjnych realizujemy w miastach takich jak Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków, Szczecin, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław – czyli na terenie całej Polski. Oferujemy wykonanie pracy kompleksowo od projektowania instalacji wod kan jak również realizację inwestycji.

Od czego zaczynamy instalację wodno kanalizacyjną

Montaż instalacji wod kan rozpoczyna się od wyznaczenia lokalizacji przyborów oraz wytrasowaniu przebiegu instalacji. Przy montażu instalacji kanalizacyjnej wyznacza się również odpowiedni spadek.

Rurociągi instalacji wodnej doprowadzające wodę do odbiorników układane są w warstwie wylewki, zasilane są z pionów połączonych ze żródłem wody. Rurociągi kanalizacyjne wykonuje się w postaci pionów oraz podejść do odbiorników, przy zachowaniu wymaganych spadków. Pion kanalizacyjny ponad dachem zakończony jest wywiewką, natomiast przed włączeniem do kanalizacji podposadzkowej na pionie kanalizacyjnym montowana jest rewizja.

Instalacje wodociągową wykonuje się z rur i kształtek pex-al-pex lub PP, instalację kanalizacyjną z rur i kształtek PVC. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej stosuje się wymienniki ciepła, podgrzewacze zasobnikowe, zbiorniki magazynujące wodę. Uzupełnieniem instalacji ciepłej wody jest instalacja cyrkulacji, która zapewnia szybki dostęp do ciepłej wody dla wszystkich odbiorników, niezależnie od odległości od źródła ciepła.

Wraz z montażem instalacji wod kan w budynku realizowany jest często montaż innych instalacji z nimi związanych. Są to m.in. :

  • kanalizacja deszczowa – instalacja odbierająca wodę z dachów budynków, terenów utwardzonych, zbiornik retencyjny, odprowadzenie ścieków deszczowych do kolektora w ulicy; przy niekorzystnym spadku instalacji w stosunku do odbiornika pompownia ścieków deszczowych; ścieki z parkingów separator ropopochodnych,
  • kanalizacja technologiczna – odprowadzenie ścieków przemysłowych (wymagany system podczyszczania dopasowany do technologii) ścieków z gastronomii (separator)
  • instalacja hydrantowa zabezpieczająca budynek w wymaganą ilość wody do gaszenia pożaru; oprócz wydajności hydrantu wymage jest również odpowiednie ciśnienie; jeśli ciśnienie wody sieciowej jest niewystarczające stosuje się zestawy podnoszenia ciśnienia; w budynkach, które wymagają większej ilści wody niż ta, która dostarczana jest z wodociągu stosowane są zbiorniki wody p.poż. magazynujące wodę w ilości zapewniającej właściwą pracę instalacji;

W niektórych przypadkach w instalacjach wodociągowych stosuje się również :

  • stacje uzdatniania wody dla instalacji przemysłowych oraz dla budynków mieszkalnych, które zasilane są wodą zawierającą zbyt wysoki poziom minerałów, przede wszystkim żelaza oraz wapnia,
  • pompownie – zestawy podnoszenia ciśnienia, hydrofory do podnoszenia ciśnienia w instalacji wody bytowej, które pozwalają uzyskać odpowiednie ciśnienie we wszystkich odbiornikach.