Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Montaż instalacji centralnego ogrzewaniainstalacje wewnętrzne

Rurowe instalacje centralnego ogrzewania

Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Montaż instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

Najczęściej montowaną instalacją centralnego ogrzewania jest instalacja grzejnikowa. Jest to najbardziej popularny sposób ogrzewania budynków o różnym przeznaczeniu (mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych).

Montaż instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego polega na doprowadzenia rurociągami czynnika ze źródła ciepła do odbiorników, którymi są grzejniki: rurociągi montowane są w warstwie wylewek lub przeznaczonych do tego szachtach instalacyjnych. Przy montażu instalacji centralnego ogrzewania bardzo istotne jest wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej ograniczającej straty ciepła. Montaż grzejników należy zrealizować zgodnie z wytycznymi branżowymi, najczęściej montuje się je pod oknami, zachowując odpowiednie odległości od podłogi i parapetu. Wraz z grzejnikami montowana jest armatura regulacyjna i odcinająca.

Ważnym elementem przy montażu instalacji centralnego ogrzewania jest zastosowanie odpowiedniej regulacji, która zapewni komfort cieplny użytkownikowi. W tym celu stosuje się regulatory utrzymujące wymaganą temperaturę w pomieszczeniach oraz czas pracy instalacji przy zadanych parametrach. Regulatory sterują pracą instalacji centralnego ogrzewania oraz współpracującym z nią źródłem ciepła.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowemontaż instalacji ogrzewania podłogowego polega na wykonaniu w warstwie wylewki podłogi rurociągów dostarczających ciepło do budynku. Elementem grzejnym jest w tym wypadku posadzka, która ogrzana do odpowiedniej temperatury przekazuje ciepło do pomieszczenia. Instalacja ogrzewania podłogowego wymaga niskiej temperatury zasilania, dlatego najlepiej współpracuje z pompami ciepła oraz niskotemperaturowymi kotłami, dlatego też ważnym elementem wykorzystywanym przy montażu instalacji ogrzewania podłogowego są elementy obniżające temperaturę czynnika. Aby uzyskać żądaną temperaturę stosuje się układy mieszające oraz ograniczniki temperatury. Dodatkowo układy mieszające pozwalają również na zastosowanie w jednym budynku instalacji grzejnikowej i podłogowej w zależności od charakteru pomieszczeń.

Montaż ogrzewania podłogowego nie ogranicza sposobu aranżacji wnętrza, pozwala ogrzewać pomieszczenia, w których zostały duże przeszklenia. Instalacja ogrzewania podłogowego współpracująca z pompą ciepła może być wykorzystywana również do chłodzenia (chłodzenie pasywne). Czynnik pracujący w instalacji obniża temperaturę podłogi, co ma wpływ na obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Montaż instalacji chłodzenia pasywnego wymaga odpowiedniej armatury i regulacji.

Montaż instalacji ogrzewania powietrznego

Ogrzewanie przy użyciu aparatów grzewczo-wentylacyjnych (ogrzewanie powietrzne) jest stosowane głównie w pomieszczeniach o charakterze magazynowym, usługowym lub przemysłowym. Przy montażu ogrzewania powietrznego wykorzystuje się aparaty grzewczo-wentylacyjne, system   rurociągów oraz regulacji. Instalacja ogrzewania powietrznego zasilana jest w czynnik ze źródła ciepła, którym może być kotłownia lub węzeł cieplny. Dla poprawnego działania instalacji wymagana jest wysoka temperatura czynnika. Montaż instalacji ogrzewania powietrznego oraz montaż jego elementów, realizowany jest na wysokości ok. 3 m, na ścianach lub na suficie pomieszczenia.